Par MAZZY

Piedāvājam risinājumus attālinātai ūdens, gāzes, elektrības, siltuma patēriņa skaitītāju nolasīšani.

Mūsu iekārtas nolasa un pārraida on-line datus arī no temperatūras, mitruma, spiediena u.c. sensoriem.

MAZZY programatūra apstrādā un analizē saņemto skaitītāju un sensoru datus nodrošinot iespēju veikt individuālus aprēķinus piegādāto resursu patēriņa sadalīšanai, resursu apgādes tīkla stāvokļa uzraudzībai un citas uz klientu vajadzībām balstītas funkcijas.

Jau šobrīd mūsu produkti ir uzstādīti vairāk kā 10’000 dzīvokļos un mājsaimniecībās Latvija, Lietuvā un Igaunijā.

Aplūkot visus risinājums darbībā iespējams mūsu Demo stendā MAZZY birojā.

140307_stends_1440

Piedāvājums ūdensapgādes tīklu pārvaldībai

Iedzīvotāji un uzņēmumi ne vienmēr nolasa ūdens skaitītāja rādījumus vienā dienā un ne vienmēr vēlas laist savā dzīvoklī māju apsaimniekotājus vai komunālo pakalpojumu sniedzējus skaitītāju nolasīšanai.

Dauddzīvokļu mājās bieži vien izveidojas liela starpība starp nama kopējo ūdens skaitītāju un dzīvokļu ūdens skaitītājiem. To apmaksā vai nu nama apsaimniekotājs, vai visi iedzīvotāji.

Piemēram, tiek piegādāts ūdens apjoms abonentam, bet par to dažādu iemeslu dēļ netiek saņemta samaksa, jo tiek konstatētas kļūdas skaitītāju mērījumos, noplūdes abonentu iekšējos tīklos, krāpnieciskas darbības, atšķirības skaitītāju datu nolasīšanas laikos, abonentu kļūdas, kas rodas, nolasot skaitītāju mērījumu vai nosūtot tos komunālajam uzņēmumam.

Visas šīs situācijas MAZZY Jums var palīdzēt atrisināt ar MAZZY ICR6ww un Pibox sērijas produktiem. Labprāt palīdzēsim ar savu pieredzi ūdensapgādes tīklu uzturēšanā un apkalpošanā.

Piedāvājums siltumapgādes tīklu pārvaldībai

* Individuālā siltā ūdens un apkures sistēmas ūdens temperatūras attālināta nolasīšana.
* Dzīvokļu siltumskaitītāju kwh patēriņa datu attālināta nolaīšana.
* Siltummaksas sadalīšana par pamatu ņemot faktisko  patērēto sildķermeņa temperatūras kritumu ΔT

Jaunie MAZZY ICR7 sērijas produkti palīdzēs Jums efektīvāk pārvaldīt gan lielas gan mazas apkures sistēmas.

MAZZY Aquamet v3 web

Piedāvājums elektrības tīklu pārvaldībai

Piedāvājam risinājumus attālinātai elektroapgādes tīklā uzstādīto elektrības skaitītāju nolasīšanai.
Nolasam no skaitītājiem impuls signālu un tālāk pārraidam uz datu serveri, piedāvājot iespēju tiešsaitē sekot savu objektu elektrības patēriņa skaitītājiem.

Piedāvājums gāzes tīklu pārvaldībai

Šobrīd Latvijā visi privātmāju gāzes skaitītāji ir aprīkoti ar iespēju pieslēgt datu nolasīšanu.
Nepieciešams privātmāju ciematā zināt gāzes patēriņa, lai spriestu par apkures sistēmas darbību?

Sazinieties ar mums un atradīsim vispiemērotāko risinājumu.